Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om indplacering i konstruktionsklasser

Fold alle ud

Overordnet kan inddelingen i konstruktionsklasse 1-4 (KK14) ifølge BR18, § 489 ske som angivet i nedenstående tabel 1.

 


 

 Konsekvensklasse (CC)

Lav

(CC1)

Middel

(CC2)

Høj

(CC3)

Ekstra høj

(CC3+)

Simpel og traditionel konstruktion

KK1

KK2*

KK3

KK4

Kompleks eller utraditionel konstruktion KK1  KK3* KK3  KK4

Tabel 1: Indplacering i konstruktionsklasse

Note *: Dog KK1 for:

  • Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel.
  • Avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 meter, eksklusiv avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker.
  • Industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 meter, og som er en simpel og traditionel konstruktion.

 

Eksemplerne i Tabel 2 nedenfor gælder for konstruktioner i middel konsekvensklasse, CC2, jf. Eurocode 0 (Dansk Standard 2007a) og DS/INF 1990 (Dansk Standard 2018a).

ID Betegnelse
Beskrivelse Erfaring med konstruktionstype Konstruktionens kompleksitet Konstruktionsklasse
1 Enfamiliehus 2 etager Ej relevant Ej relevant KK1
2 Industribygning

Lager

Spændvidde 30 m

Højde 10 m

Traditionel Simpel

KK1

3
Daginstitution 1 etage Traditionel Simpel KK2
4
Boligejendom 3 etager Traditionel Simpel KK2
5 Boligejendom 3 etager Utraditionel Simpel KK3
6 Støttemur 4 m høj
Traditionel Simpel KK2
7 Skole med idrætshal

Undervisningsbygning i 1 etage, > 150 elever, små spændvidder/højder

Idrætshal for maks 149 personer, 10 m høj

Traditionel

Traditionel

Simpel

Kompleks

KK2

KK3

8 Industribygning Vareproduktion,

Spændvidde 30 m

Højde 10m
Traditionel Simpel KK1
9 Parkeringshus 3 etager Traditionel Kompleks KK3
10 Trapper Interne trapper i beboelsesejendom Traditionel Simpel KK2

Tabel 2: Eksempler på indplacering af konstruktioner i konstruktionsklasse