De bærende konstruktioner i et byggeri skal ifølge BR18, § 489 indplaceres i konstruktionsklasse 1-4. Konstruktionsklassen fastlægges ifølge BR18, § 485, stk. 1, på grundlag af:

  • Den konsekvensklasse konstruktionen indplaceres i
  • Den kompleksitet byggeriets konstruktioner har, jf. BR18, § 487.
  • De erfaringer, branchen har med konstruktionstypen, jf. BR18, § 488.

Konsekvensklasse, kompleksitet og erfaring beskrives nedenfor.