Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om indplacering i konstruktionsklasser

Fold alle ud

Ifølge BR18, § 485, stk. 1, skal en bærende konstruktion i et byggeri indplaceres i en konstruktionsklasse. Den fastlagte konstruktionsklasse ligger til grund for bestemmelse af krav til:

  • Brug af certificeret statiker, herunder den klasse som statikeren skal være certificeret til.
  • Dokumentation af bærende konstruktioners sikkerhed, jf. BR18, kapitel 28.
  • Kontrol af dokumentation og udførelse af bærende konstruktioner, jf. BR18 kapitel 30.
  • Certificerede statikeres virke, jf. BR18, kapitel 32 og 33.

Konstruktionsklassen kan betragtes som et udtryk for konsekvenser ved et eventuelt svigt i konstruktionen.

Oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse skal fremgå ved ansøgning om byggetilladelse, hvis det er relevant for byggearbejdet, jf. BR18, § 10, stk. 1, nr. 5. For mere om ansøgning om byggetilladelse henvises der til bygningsreglementets vejledning om byggesagsbehandling efter BR18.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om indplacering i konstruktionsklasse på baggrund af den fremsendte dokumentation. Dokumentationen for indplacering i konstruktionsklasse skal følge BR18, §§ 503 – 504. De relevante dele, der skal fremsendes sammen med ansøgningen om byggetilladelse beskrives yderligere i Vejledningen til BR18 kapitel 28 – Dokumentation af bærende konstruktioner §494, §498, §499 og §503,  samt i SBi-anvisning 271 Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.