Ifølge BR18, § 489, stk. 2, er følgende byggeri med et areal på højst 50 m² undtaget for indplacering i konstruktionsklasser:

•  Garager

•  Carporte

•  Udhuse

•  Hønsehuse

•  Drivhuse

•  Overdækkede terrasser og lignende bygninger

•  Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester

Der henvises til Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m².

Ifølge BR18, § 489, stk. 3, er festival-, salgs- og campingområder undtaget fra indplacering. Derudover er mindre legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen udføres i henhold til §§ 359-363, og når udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt. Andre mindre legepladsredskaber er tillige undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt.