Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om indplacering i konstruktionsklasser

Fold alle ud

Ifølge BR18, §489, stk. 5. skal konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse, ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen vurderes, om og i hvilket omfang:

  • En certificeret statiker skal inddrages.
  • Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30.
  • En anerkendt statiker skal inddrages

Hvorvidt en konstruktion eller et konstruktionsafsnit er omfattet af § 489, stk. 5, beror på om udformningen eller anvendelsen gør, at konstruktionen eller konstruktionsafsnittet ikke kan vurderes ud fra grundlaget for indplacering i konstruktionsklassen, dvs. ud fra indplaceringen i konsekvensklasse (afsnit 1.0.2), konstruktionens kompleksitet (afsnit 1.0.3) eller erfaring med konstruktionen (afsnit 1.0.4).