Kravet til bygningsautomatik i større bygninger i § 298a er en direkte følge af det tilsvarende krav i EU-direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD).