Eksempelsamlingen for energi er under revision, så den er opdateret med de rigtige henvisninger til BR18. De grundlæggende principper er dog ikke ændret.

Åbn eksempelsamlingen