Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 120
I camping- og salgsområder skal der være brandslukningsmateriel i et sådan omfang, at tilstedeværende kan foretage en acceptabel indledende indsats.
§ 121

Der skal i følgende bygningsafsnit installeres slangevinder for at sikre, at personer i bygningen kan foretage en indledende slukning:

1) Bygningsafsnit i industri- og lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvis etagearealet er større end 1.000 m².

2) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 og 3, som er indrettet til mere end 150 personer.

3) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med mere end 10 sovepladser.

4) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6.

Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 med et etageareal større end 1.000 m2, som er indrettet til avlsbygninger, skal der være brandslukningsmateriel, så der kan foretages en indledende slukning.

Stk. 3. Telte er ikke omfattet af stk. 1. I telte med et areal større end 1.000 m2, eller som er beregnet til flere end 150 personer, skal der dog opstilles brandslukningsmateriel, så der kan foretages en indledende slukning.

§ 122
Der skal i rum, der er større end 1.000 m², installeres automatisk brandventilation eller automatisk sprinkleranlæg for at reducere risikoen for brandudbredelse i rummet.

Stk. 2. Telte er ikke omfattet af stk. 1.

§ 123
Der skal installeres automatisk sprinkleranlæg i bygninger for at sikre mod brandspredning i følgende:

1) Bygningsafsnit i bygninger i én etage i anvendelseskategori 1, med et etageareal større end 2.000 m², med undtagelse af:

a) Bygningsafsnit til kontor på højst 5.000 m².

b) Bygningsafsnit til avlsbrug.

c) Bygningsafsnit til industri og lager med en brandbelastning på højst 250 MJ/m².

d) Bygningsafsnit til industri og lager på højst 5.000 m² med en brandbelastning på højst 800 MJ/m².

2) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 1, der har et etagearealet er større end 2.000 m², og som er beliggende i bygninger i mere end én etage.

3) Bygningsafsnit til lager i anvendelseskategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, etagearealet er større end 600 m², og som er beliggende i bygninger i én etage.

4) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 og 3, der har et etageareal større end 2.000 m², og som er beliggende i bygninger i én etage.

5) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 og 3, der har et etageareal større end 1.000 m², og som er beliggende i bygninger i mere end én etage.

6) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 4, 5 og 6, der har et etageareal større end 2.000 m², og som er beliggende i bygninger i én etage.

7) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 4, 5 og 6, der har et etageareal større end 600 m², og som er beliggende i bygninger i mere end én etage.

8) Bygninger med gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn.

9) Bygningsafsnit i garageanlæg med frie åbne ramper mellem bygningsafsnittene, når det samlede etageareal af bygningsafsnittene er større end 10.000 m².

Stk. 2. Telte med en brandbelastning på højst 800 MJ/m2 er ikke omfattet af stk. 1.
§ 124

Der skal i industri- og lagerbygninger samt for visse avlsbygninger i anvendelseskategori 1 installeres automatisk brandalarmanlæg for at sikre en tidlig alarmering af redningsberedskabet og for at sikre mod væsentlig brandspredning, såfremt: 

1) Bygningsafsnittet har et etageareal, der er større end 2.000 m², og der ikke er installeret et automatisk sprinkleranlæg. 

2) Bygningsafsnittet har et etageareal, der er større end 5.000 m², og en stablingshøjde på mere end 10 m.