Konstruktionsklassen fastlægges i henhold til BR18 § 489 ud fra konsekvensklasse, kompleksitet samt erfaring på samme måde som for andet byggeri.

Det er styrelsens vurdering, at konstruktionsklasser kan fastlægges uanset byggeriets opførselstidspunkt.

I byggesager, hvor der skal ske en lovliggørelse af de bærende konstruktioner i byggeriet, og konstruktionen indplaceres i konstruktionsklasse 2-4, skal der tilknyttes en certificeret statiker.

Det følger af de administrative bestemmelser i BR18, at byggerier skal indplaceres i en konstruktionsklasse for at kunne fastlægge, om der skal tilknyttes en certificeret statiker, og hvilken konstruktionsklasse den certificerede statiker skal være certificeret til.