Brandklassen fastlægges i henhold til BR18 § 493 ud fra anvendelseskategori, risikoklasse og dokumentationsform, på samme måde som for andet byggeri.

Det er styrelsens vurdering, at brandklasser kan fastlægges uanset byggeriets opførselstidspunkt.

I byggesager, hvor der skal ske en lovliggørelse af de brandmæssige forhold i byggeriet, og byggeriet indplaceres i brandklasse 2-4, skal der tilknyttes en certificeret statiker.

Det følger af de administrative bestemmelser i BR18, at byggerier skal indplaceres i en brandklasse for at kunne fastlægge, om der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver, og hvilken brandklasse den certificerede brandrådgiver skal være certificeret til.