Tabel 5 – Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4, jf. § 527

Emne
Tredjepart
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max.
Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder§§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold
Max.
Brandstrategirapport
Udv.
Brandplaner
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Brandteknisk begrundet vurdering Udv. 
Komparativ analyse Udv. 
Brandteknisk dimensionering
Udv.
Forudsætning for brandprøvning  Udv. 
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter fra uafhængig kontrol
Udv.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.