Tabel 4b – Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af udførelsen af brandsikringstiltag i forhold til risikoklasse (RK) jf. § 527

 Emne  RK 2*  RK 3*  RK 4*
 Omfang af stikprøve ved kontrol af det udførte brandsikringstiltag  15 % 1)  25 % 1)  35 % 1)

 * RK er den risikoklasse, som er gældende for det bygningsafsnittet, hvori det enkelte brandsikringstiltag er placeret.

1) Dog udføres altid kontrol af minimum 5 kontrolobjekter af samme type. For kontrolobjekter af samme type, hvor det samlede antal kontrolobjekter er mindre end 5, kontrolleres alle kontrolobjekter.