Tabel 3. Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for konstruktionsklasse 4, jf. § 527

ID
Emne Tredjepartskontrol
A1 Konstruktionsgrundlag
Max.
A2 Statiske beregninger
A2. 1 Statiske beregninger – bygværk
Max.
A2. 2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Udv.
A3 Konstruktionstegninger og modeller
A3. 1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk
Max.
A3. 2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit
Udv.
A4 Konstruktionsændringer
A4. 1 Konstruktionsændringer – bygværk
Max.
A4. 2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit
Udv.
B1 Statisk projektredegørelse
Udv.
B2 Statisk kontrolplan
Max.
B3 Statisk kontrolrapport
B3. 1 Statisk kontrolrapport for projektering fra uafhængig kontrol
Udv.
B3. 2 Statisk kontrolrapport for udførelse fra uafhængig kontrol Udv.
A5 Konstruktion som udført
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.