Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

Spørgsmål og svar om brand 

Vejledende udtalelse om bygningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018 

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand 

- Bilag 1a - Præ-accepterede løsninger - Enfamiliehuse

- Bilag 1a - Sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse

- Bilag 2 - Præ-accepterede løsninger - Etageboligbyggeri

- Bilag 3 - Præ-accepterede løsninger - Kontorbygninger

- Bilag 4 - Præ-accepterede løsninger - Forsamlingslokaler, butikker mv.

- Bilag 5 - Præ-accepterede løsninger - Undervisningslokaler

- Bilag 6 - Præ-accepterede løsninger - Hoteller mv.

- Bilag 7 - Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp

- Bilag 8 - Præ-accepterede løsninger - Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger mv

- Bilag 9 - Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit med garageanlæg

- Bilag 10 - Præ-accepterede løsninger - Industri- og lagerbygninger

- Bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner

- Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer

- Bilag 13 - Udfærdigelse af planer i forhold til brand

- Bilag 15 - Præaccepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til andet end enfamiliehuse

- Bilag 16 - Præaccepterede løsninger for mindre bebyggelse i anvendelseskategori 1 og 4

Oversigt over Bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 - Brand, inkl. udgivelsesdatoer

Temasiden Brandogkonstruktioner.dk om certificeringsordningen for brandforhold og bærende konstruktioner