Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 399

Der skal på ejendommens område udlægges tilstrækkeligt areal til parkering af biler, motorcykler, knallerter og cykler mv. i forhold til anvendelsen af bygningen.

   Stk. 2. Parkeringsarealerne skal kunne benyttes af bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder og leverandører mv.


§ 400

Det er kommunalbestyrelsen, der i byggetilladelsen fastsætter, hvor stor en del af grundens areal, der skal udlægges eller anlægges til parkeringsareal, samt tidspunktet for hvornår dette skal ske.

Stk. 2. Hvis parkeringsarealet eller dele heraf er omfattet af bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger, fastsætter kommunalbestyrelsen krav om forberedelse til og/eller etablering af ladestandere i byggetilladelsen.«
§ 401

Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af handicapegnede køretøjer.

   Stk. 2. Kravet anses som opfyldt, når parkeringspladserne er designet og udført, så:

  1. Brugsarealet er 3,5 m x 5,0 m, og placeret så nær indgangen som muligt.
  2. Belægningen er fast og jævn.
  3. Niveauspring i adgangsarealet fra parkeringsarealet til andet areal højst er 2,5 cm.
§ 402
Fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse er ikke omfattet af § 401.