ยง 348

Projektering og udførelse af trækonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1995-1-1+AC:2007 Trækonstruktioner, Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner med DS/EN 1995-1-1 DK NA.

2) DS/EN 1995-1-2+AC:2007 Trækonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1995-1-2 DK NA.

 Stk. 2. Referencer er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.