Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 347

Projektering og udførelse af kompositkonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1994-1-1:2007 Kompositkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner med DS/EN 1994-1- 1 DK NA.

2) DS/EN 1994-1-2:2007 Kompositkonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1994-1-2 DK NA.

Stk. 2. Referencer er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.