ยง 346

Projektering og udførelse af stålkonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1993-1-1+AC:2007 Stålkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner med DS/EN 1993-1-1 DK NA.

2) DS/EN 1993-1-2+AC:2007 Stålkonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1993-1-2 DK NA.

3) DS/EN 1993-1-3:2007 Stålkonstruktioner, Supplerende regler for koldformede elementer og beklædning af tyndplader med DS/EN 1993-1-3 DK NA.

4) DS/EN 1993-1-4:2007 Stålkonstruktioner, Supplerende regler for Rustfrit stål med DS/EN 1993-1-4 DK NA.

5) DS/EN 1993-1-5:2007 Stålkonstruktioner, Pladekonstruktioner med DS/EN 1993-1-5 DK NA.

6) DS/EN 1993-1-6+AC:2012 Stålkonstruktioner, Styrke og stabilitet af skalkonstruktioner med DS/EN 1993-1-6 DK NA.

7) DS/EN 1993-1-7+AC:2011 Stålkonstruktioner, Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning med DS/EN 1993- 1-7 DK NA.

8) DS/EN 1993-1-8+AC:2007 Stålkonstruktioner, Samlinger med DS/EN 1993-1-8 DK NA.

9) DS/EN 1993-1-9+AC:2007 Stålkonstruktioner, Udmattelse med DS/EN 1993-1-9 DK NA. 10.

10) DS/EN 1993-1-10+AC:2007 Stålkonstruktioner, Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen med DS/EN 1993-1-10 DK NA.

Stk. 2. Referencer er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.