ยง 344

Konstruktioner skal projekteres og udføres, de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger i forhold til konstruktionens placering og anvendelse.

   Stk. 2. Projektering og udførelse af konstruktioner skal ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1990:2007 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA.

2) DS/EN 1991-1-1:2007 Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger med DS/EN 1991-1-1 DK NA.

3) DS/EN 1991-1-2:2007 Brandlast med DS/EN 1991-1-2 DK NA.

4) DS/EN 1991-1-3:2007 Snelast med DS/EN 1991-1-3 DK NA.

5) DS/EN 1991-1-4:2007 Vindlast med DS/EN 1991-1-4 DK NA.

6) DS/EN 1991-1-5:2007 Termiske laster med DS/EN 1991-1-5 DK NA.

7) DS/EN 1991-1-6:2007 Last på konstruktioner under udførelse med DS/EN 1991-1-6 DK NA.

8) DS/EN 1991-1-7:2007 Ulykkeslast med DS/EN 1991-1-7 DK NA.

9) DS/EN 1998-1:2005 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.

   Stk. 3. Referencer er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.

   Stk. 4. For opvarmede væksthuse ved gartnerier samt teltoverdækning af beholdere for opbevaring af flydende husdyrgødning gælder, at kravene til snelast kan reduceres med 65 pct.