Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger

Fold alle ud
Solvarmerør kan blive over 85 – 100° C varme og bør derfor ikke placeres i kontakt med brændbart materiale, herunder trækonstruktioner. Der skal træffes foranstaltninger mod skoldningsfare fra varmt brugsvand.

Der henvises til:

- bekendtgørelser om indretning af trykbærende udstyr og anvendelse af trykbærende udstyr.

- DS/EN 378-serien om kølesystemer og varmepumper.

- Elsikkerhedsloven


Der henvises til

- bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder og bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

- At vejledning, tekniske hjælpemidler – B. 4.4 Køleanlæg og varmepumper og DS/EN 378-1 og 2 Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav.

- Gasreglementet

- DS/EN 378 - Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav - Del 1, 2, 3 og 4


Kravet om tilfredsstillende nøjagtighed af målere er opfyldt ved anvendelse af typegodkendte målere eller målere med en tilsvarende nøjagtighed.