Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger

Fold alle ud

Ved lukkede centralvarmeanlæg forstås anlæg med sikkerhedsventiler og tilsluttet trykekspansionsbeholder.

Mht. sikkerhedsventil på kedler henvises til At-vejledning B. 4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg.