Der henvises til www.brændefyringsportalen.dk

Ved overtryksfyring bør der benyttes dobbeltvæggede aftrækssystemer. 

Ved installation bør det sikres, at skorstenstrækket svarer til mindstekravet angivet i kedlens installationsvejledning. Er dette ikke tilfældet, bør aftrækket forbedres eller forsynes med røgsuger.