Hvis det dimensionerende varmebehov er større end 290 kW skal kravene i § 298a stk. 3 opfyldes. Det samme gælder for det dimensionerende kølebehov, hvis der er mekanisk køling i bygningen. Det dimensionerende varmebehov og det dimensionerende kølebehov opgøres hver for sig. Det er i den sammenhæng uden betydning, hvad summen af dem er.

Det dimensionerende varmebehov og det dimensionerende kølebehov bestemmes som beskrevet i DS 418 Beregning af bygningers varmetab og DS 469 Varme og køleanlæg i bygninger.