Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind

Brugerbetjente anlæg, herunder indkast til affaldssystemer, IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med offentligt tilgængelige servicefunktioner, skal opsættes, så brugerne kan betjene dem ved egen hjælp. Kravet anses som opfyldt, når det brugerbetjente anlæg er projekteret og installeret således, at:

1) Adgangsarealet frem til anlægget er mindst 1,30 m bredt og niveauforskelle i dette areal er udlignet.

2) Anlægget er placeret i en højde, så det kan benyttes af brugerne ved egen hjælp eller ved, at det kan hæves og sænkes.Porttelefoner og tilkaldeanlæg skal have en sådan udformning og placeres i bygningen, det sikres, at brugerne ved egen hjælp kan betjene anlægget. Kravet anses som opfyldt, når:

1) Det auditivt og visuelt er angivet, at anlægget er aktiveret, og at forbindelse til modtageren er etableret.

2) 5-tallet i betjeningspanelet er markeret med taktil identifikation.