Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 6h

Ved ændringer af pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner, skal den ændrede plan enten

1) indgå i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse,

2) udfærdiges af en certificeret brandrådgiver, der er certificeret til at virke i den brandklasse som byggeriet eller bygningsafsnit indplaceres i, eller

3) være indeholdt i certificeringen af en transportabel konstruktion.

 Stk. 2. Ændring af følgende dokumentation skal opfylde stk. 1, nr. 1-3, jf. dog stk. 3:

1) Drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplaner.

2) Brand- og evakueringsinstruks.

3) Driftsjournal.

4) Brandplaner.

5) Situationsplaner.

6) Belægningsplaner for lagerafsnit.

7) Belægningsplaner for midlertidige overnatninger.

8) Værelsesplaner for hoteller mv.

9) Etageplaner for hoteller mv.

10) Etageplaner for undervisningsafsnit.

Stk. 3. Hvis der ikke sker ændringer af forudsætningerne for de brandmæssige forhold, kan dokumentation, jf. stk. 2 udarbejdes og ændres uden brug af certificeret brandrådgiver eller ansøgning om byggetilladelse.

Stk. 4. For byggeri eller bygningsafsnit hvor betingelserne for midlertidige overnatninger er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, skal denne udfærdiges af en certificeret brandrådgiver, der er certificeret til at virke i den brandklasse, som byggeriet eller bygningsafsnittet kan indplaceres i. For byggeri eller bygningsafsnit indplaceret i blandklasse 1 skal drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan udfærdiges af en brandrådgiver, der er certificeret til at virke mindst til brandklasse 2.

Stk. 5. For byggeri eller bygningsafsnit, der er omfattet af §§ 147 og 153, skal den ændrede dokumentation, jf. stk. 1, 1. pkt. og stk. 2 indsendes til kommunalbestyrelsen.