ยง 6g

Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i højst 50 døgn inden for samme kalenderår. Den midlertidige overnatning skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.

Stk. 2. Ved midlertidig overnatning i højst 7 døgn, i byggeri eller bygningsafsnit, der kan henføres til anvendelseskategori 2, 3 og 6, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

Stk. 3. Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 2, kan finde sted, når en af følgende punkter er opfyldt:

1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og meddelelse om den midlertidig overnatning er modtaget af kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.

2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.