Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 350
Projektering og udførelse af geotekniske konstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1997- 1 Geoteknik, Generelle regler med DS/EN 1997-1 DK NA.

2) DS/EN 1997- 2 Geoteknik, Jordbundsundersøgelse og -prøvning med DS/EN 1997-2 DK NA.