Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Fold alle ud

Vejledningen omhandler krav til parkering i forbindelse med byggeri, der er fastsat i byggeloven, bygningsreglementet, bekendtgørelsen om andet forpligtende aftalegrundlag og parkeringsfondscirkulæret.

Vejledningen er revideret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i maj 2018.