Vejledningen om byggeri over skel er revideret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i juli 2018.

Byggeloven indeholder ikke forbud mod, at der opføres byggeri, som overskrider skel. Det forudsættes dog, at de ejendomsretlige forhold er afklaret, at byggeriet er i overensstemmelse med bygningsreglementet, samt at byggeriet ikke er i strid med anden lovgivning, herunder navnlig udstykningsloven, jf. nedenfor.

Det er kommunalbestyrelsen, som er bygningsmyndighed, herefter omtalt som kommunen.