Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om udnyttelige tagetager

Fold alle ud

En eksisterende udnyttelig tagetage kan gøres uudnyttelig under forudsætning af at de konstruktive forhold, herunder statiske forhold i tagkonstruktionen ændres i forbindelse med en ombygning, og der eksempelvis etableres et gitterspær.

Såfremt der udelukkende sker konstruktive ændringer med henblik på at ændre grundlaget for beregning af bebyggelsesprocenten, vil det ikke betyde, at en udnyttelig tagetage bliver uudnyttelig.