Der skelnes mellem integrerede og sammenbyggede bygninger.