§ 420

Bygninger skal ventileres, så der sikres tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold i forhold til anvendelsen.

   Stk. 2. Projektering, udførelse, drift og vedligehold af ventilationssystemer skal ske under hensyn til, at:

  1. Risikoen for en brands opståen, udvikling og spredning minimeres.
  2. Der ikke sker skader på personer, installationer og bygningsdele.
  3. Der ikke opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener.
  4. Der ikke sker unødigt forbrug af energi.