Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om elevatorer

Fold alle ud

Bygningsreglementet indeholder krav til elevatorer i forhold til tilgængelighed, sikkerhed og energiforbrug. Den overordnede, generelle tilgang er baseret på krav i EU-direktiv 2014/33/EU (Elevatordirektivet), der i Danmark er implementeret gennem bekendtgørelse nr. 1540 af 10/12/2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

Ud over reglerne i Elevatordirektivet er opstillet krav til adgangsveje og anvendelse af elevatorer, herunder krav til indretning af adgangsveje, der skal benyttes i forbindelse med eftersyn og vedligeholdelse af elevatorer. Dette med henblik på sikring af tilstrækkelig frihøjde og sikring mod nedstyrtning. Disse krav fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse nr. 460 af 23/05/2016 om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
  • Bekendtgørelse nr. 461 af 23/05/2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Ydermere har SBi udarbejdet SBi-anvisning 249 Tilgængelige boliger – indretning, og Anvisning 262 Tilgængelige etageboliger – indledende spørgsmål. Begge indeholder relevant vejledning i forhold til elevatorer og løfteplatforme.

Som alternativ til elevatorer kan der under visse omstændigheder anvendes løfteplatforme. Ligesom elevatorer er løfteplatforme løftemateriel der betjener fastlagte niveauer ad en fast bane, dog med en hastighed på højst 0,15 m/s. Derudover har den også til formål at transportere personer og gods, men ikke gods alene.

Reglerne for løfteplatforme fremgår af EF direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 (Maskindirektivet), der i Danmark er implementeret gennem bekendtgørelse nr. 693 af 10/06/2013 om indretning m.v. af maskiner.

Anvendelsen af løfteplatforme skal ses som et muligt alternativ når det ikke er muligt at installere en elevator, ved for eksempel ombygninger af eksisterende ejendomme. Løfteplatforme som alternativ til elevator skal ikke anvendes som løsning i nybyggeri.