Porttelefoner og tilkaldeanlæg skal have en sådan udformning og placeres i bygningen, det sikres, at brugerne ved egen hjælp kan betjene anlægget. Kravet anses som opfyldt, når:

1) Det auditivt og visuelt er angivet, at anlægget er aktiveret, og at forbindelse til modtageren er etableret.

2) 5-tallet i betjeningspanelet er markeret med taktil identifikation.