Swipe horisontalt for at se alle emner

BR-Vejledning til kapitel 25 - Lavenergiklasse

Fold alle ud

Lavenergiklassen i BR18 er en justering af bygningsklasse 2020, der samtidig er omdøbt, fordi det ikke længere er forventet at klassen skal træde i kraft som minimumskrav i 2020. Lavenergiklassen forbliver frivillig også efter 2020.

Lavenergiklassen i BR18 er en direkte erstatning for bygningsklasse 2020 og kan derfor benyttes de steder, hvor der er krav om overholdelse af bygningsklasse 2020.

For at bygningen kan blive klassificeret som lavenergiklasse, skal alle kravene i kapitel 25 overholdes, samtidig med at de øvrige krav i bygningsreglementet også overholdes.

Energiberegningen af bygningers overholdelse af lavenergiklassen skal foretages i overensstemmelse med SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov.

Der er strammere krav til en række forskellige bygningsdele og komponenter i lavenergiklassen. Kravene fremgår af bestemmelserne, mens vejledningen til forståelse af kravene fremgår af de forskellige emner, primært kapitel 11 Energiforbrug og kapitel 22 Ventilation.