Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

Tabel 5. Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4, jf. § 527

Emne
Tredjepart
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max.
Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder§§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold
Max.
Brandstrategirapport
Udv.
Brandplaner og situationsplan
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Brandteknisk dimensionering
Udv.
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter
-
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.
Projektering af brandsikringstiltag 
Udførelse af brandsikringstiltag 

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.