Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

Tabel 4. Mindstekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen, jf. § 527

Emne BK2
BK3 BK4
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max.
Max.
Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold
Max.
Max.
Max.
Brandstrategirapport
Max.
Max.
Max.
Brandplaner og situationsplan
Udv..
Max.
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Udv.
Udv.
Brandteknisk dimensionering
- Udv.
Max.
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Max.
Max.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Max.
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter
- -.
-.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.
Udv.
Max.
Projektering af brandsikringstiltag  Udv.  Udv.  Udv. 
Udførelse af brandsikringstiltag  Stik.  Stik.  Stik. 

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol, Stik. : Stikprøvekontrol, hvor omfanget afhænger af risikoklassen for bygningsafsnittet, hvori det enkelte brandsikringstiltag er placeret.