Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

Tabel 2. Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af konstruktionsklassen, jf. § 527

ID
Emne KK2
KK3
KK4
A1 Konstruktionsgrundlag
Max.
Max.
Max.
A2 Statiske beregninger
A2. 1 Statiske beregninger – bygværk
Udv.
Max.
Max.
A2. 2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A3 Konstruktionstegninger og modeller
A3. 1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk
Udv.
Max.
Max.
A3. 2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A4 Konstruktionsændringer
A4. 1 Konstruktionsændringer - bygværk Udv.
Max.
Max.
A4. 2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
B1 Statisk projektredegørelse
Udv.
Udv.
Max.
B2 Statisk kontrolplan
Max.
Max.
Max.
B3 Statisk kontrolrapport
B3. 1 Statisk kontrolrapport - projektering
Udv. Max.
Max.
B3. 2 Statisk kontrolrapport - udførelse
Udv.
Udv.
Max.
A5 Konstruktion som udført
Udv.
Udv.
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.