Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
Anvendelseskategori Bygningsafsnittet er indrettet med sovepladser
 
Personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje
 
 Personers mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed
Maksimalt antal personer, som rummet er indrettet til
 
 1
Nej  Ja  Ja  Ingen begrænsning 
 2
Nej  Nej  Ja  Højst 50 
 3 Nej  Nej  Ja  Ingen begrænsning 
 4 Ja  Ja  Ja Ingen begrænsning 
 5 Ja  Nej Ja Ingen begrænsning 
 6 Ja/Nej  Nej  Nej Ingen begrænsningAnvendelseskategori

Anvendelseskategori

 Risikoklasse
Bygningsafsnit i anvendelses-kategori  Bygningens udformning, bygningsafsnits placering over terræn, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje og brandbelastning
 1  1  
Bygninger eller bygningsafsnit med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn

og

brandbelastningen i bygningsafsnit må højst være 1.600 MJ/m² gulvareal
 2 og 3 Brandmæssigt fritliggende bygningner med højst 1 etage over terræn, med et etageareal på højst 150 m2, beregnet til højst 150 personer, hvor der er direkte adgang til terræn i det fri fra alle opholdsrum.
 4
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn

eller

fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn
 
eller
fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 3 etager over terræn og højst 1 etage under terræn hvis etagearealet ikke overstiger 150 m2,
   5 Brandmæssigt fritliggende bygningner med højst 1 etage over terræn, med et etageareal på højst 150 m2, beregnet til højst 10 overnattende personer, hvor der er direkte adgang til terræn i det fri fra alle soverum. 
 2  1
Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn
eller
bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn, og hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m² gulvareal
 
eller
 
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, og hvor gulv er højst 5,0 m under terræn
 4
Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn                
 2  Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn
 
eller
 
bygningsafsnit placeret 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn
 5 Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn 
 3                Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn, hvor antallet af personer i bygningsafsnittet højst er 1.000
 
eller
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn, og hvor antallet af personer i bygningsafsnittet er højst 1.000
   6 Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn 
 3  1 og 4
 Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45,0 m over terræn
 2
Bygninger eller bygningsafsnit hvor gulv i øverste etage er højst 22,0 m over terræn
 3  Højst 1 bygningsafsnit i bygninger med gulv i øverste etage højst 22,0 m over terræn, med højst 150 personer i bygningsafsnittet

eller
bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 2 etager, i bygninger hvor gulv i øverste etage er højst 45,0 m over terræn, og , hvor antallet af personer i bygningsafsnittet højst er 1.000
 5
Bygninger eller bygningsafsnit hvor gulv i øverste etage er højst 22,0 m over terræn
 
eller
 
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, og hvor gulv er højst 5,0 m under terræn 
 6  Bygninger eller bygningsafsnit placeret i højst 2 etager over terræn, hvis gulv i bygningens øverste etage er højst 45,0 m over terræn
 
eller
 
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, og hvor gulv er højst 5,0 m under terræn 
 4  1 til 6
 Bygninger eller bygningsafsnit, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3

Brandklasser
Risikoklasse  Metoder til dokumentation Brandklasse 
Præaccepterede løsninger  Komparativ analyse  Brandteknisk dimensionering 
X     1a) 
X
    2 
X
   
1-3  X
X
Xb) 
1-4  X
X
X
4c) 
a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anvendes simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndslukningsudstyr som håndslukkere og lignende. Hvis et bygningsafsnit helt eller delvist henføres til anvendelseskategori 4, skal bygningsafsnittet have et etageareal, der er mindre end 600 m2 og være brandmæssigt fritliggende fra ejendommens øvrige bebyggelse, dog undtaget sekundære bygninger, der er undtaget for indplacering i brandklasse, jf. stk. 2. Der kan opføres flere bygningsafsnit, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4 på en ejendom, hvis hvert bygningsafsnit er brandmæssigt fritliggende, og har et etageareal, der er mindre end 600 m2 . Til eksisterende byggeri med bygningsafsnit, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, kan der opføres tilbygninger uanset om bygningsafsnittet
er brandmæssigt fritliggende, såfremt tilbygningen er brandmæssigt fritliggende i forhold til ejendommens øvrige bygningsafsnit.
b) Den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering som anført i Bygtningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
c) Benyttes brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer ved dokumenfationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.