Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
 Risikoklasse
Bygningsafsnit i anvendelses-kategori  Bygningens udformning, bygningsafsnits placering over terræn, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje og brandbelastning
 1  1  
Bygninger eller bygningsafsnit med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn

og

brandbelastningen i bygningsafsnit må højst være 1.600 MJ/m² gulvareal
 2 og 3 Brandmæssigt fritliggende bygningner med højst 1 etage over terræn, med et etageareal på højst 150 m2, beregnet til højst 150 personer, hvor der er direkte adgang til terræn i det fri fra alle opholdsrum.
 4
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn

eller

fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn
 
eller
fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 3 etager over terræn og højst 1 etage under terræn hvis etagearealet ikke overstiger 150 m2,
   5 Brandmæssigt fritliggende bygningner med højst 1 etage over terræn, med et etageareal på højst 150 m2, beregnet til højst 10 overnattende personer, hvor der er direkte adgang til terræn i det fri fra alle soverum. 
 2  1
Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn
eller
bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn, og hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m² gulvareal
 
eller
 
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, og hvor gulv er højst 5,0 m under terræn
 4
Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn                
 2  Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn
 
eller
 
bygningsafsnit placeret 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn
 5 Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn 
 3                Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn, hvor antallet af personer i bygningsafsnittet højst er 1.000
 
eller
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn, og hvor antallet af personer i bygningsafsnittet er højst 1.000
   6 Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn 
 3  1 og 4
 Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45,0 m over terræn
 2
Bygninger eller bygningsafsnit hvor gulv i øverste etage er højst 22,0 m over terræn
 3  Højst 1 bygningsafsnit i bygninger med gulv i øverste etage højst 22,0 m over terræn, med højst 150 personer i bygningsafsnittet

eller
bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 2 etager, i bygninger hvor gulv i øverste etage er højst 45,0 m over terræn, og , hvor antallet af personer i bygningsafsnittet højst er 1.000
 5
Bygninger eller bygningsafsnit hvor gulv i øverste etage er højst 22,0 m over terræn
 
eller
 
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, og hvor gulv er højst 5,0 m under terræn 
 6  Bygninger eller bygningsafsnit placeret i højst 2 etager over terræn, hvis gulv i bygningens øverste etage er højst 45,0 m over terræn
 
eller
 
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, og hvor gulv er højst 5,0 m under terræn 
 4  1 til 6
 Bygninger eller bygningsafsnit, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3