Der er på nuværende tidspunkt ingen vejledning til bygningsreglementets kap. 24.