Vandinstallationer udføres således, at en passende koldtvandstemperatur er til stede uden besværende ventetid.

Vandinstallationer udføres således, at generende overstrømning fra varmtvands- til koldtvandsinstallationen ikke kan forekomme.

Utilsigtet opvarmning af koldt vand skal i videst muligt omfang undgås.