Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om vand

Fold alle ud

Vandinstallationer udføres således, at en passende koldtvandstemperatur er til stede uden besværende ventetid.

Vandinstallationer udføres således, at generende overstrømning fra varmtvands- til koldtvandsinstallationen ikke kan forekomme.

Utilsigtet opvarmning af koldt vand skal i videst muligt omfang undgås.