Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om vand

Fold alle ud

Kravet om tilfredsstillende nøjagtighed af målere er opfyldt ved anvendelse af typegodkendte målere eller målere med en tilsvarende nøjagtighed.