Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til hospitaler, lægehuse og klinikker

Fold alle ud
Tabel 6.3 indeholder forslag til projekteringsværdier for støj fra tekniske installationer i hospitaler svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”, samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.
Hospitaler – Tabel 6.3 Støj fra tekniske installationer – Forslag til projekteringsværdier 
Rumtype  Støjkilde 2)  LAeq 1) 
Sengestuer  a), undersøgelsesrum, behandlingsrum,
konsultationsrum
 
Bygningens tekniske installationer  ≤ 30 dB 
Scannerrum, røntgenrum, fødestuer  ≤ 35 dB 
Fællesarealer, gangarealer, opholdsrum, TV-stue mv.  ≤ 35 dB 
Kontorer a)  ≤ 35 dB 
Møderum, videokonferencerum og auditorier  a)  ≤ 30 dB 
Kantine, receptionsareal mv.  ≤ 35 dB 
Øvrige rum  Projektkrav 3) 

Supplerende vejledning     [3], [9]

a) For tekniske installationer, der giver anledning til lavfrekvent støj:
A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, L
pA,LF  ≤ 25 dB, forsengestuer ≤ 20 dB for aften og nat (kl. 18-07).
Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, LpG ≤ 85 dB.

Noter 

1) Projekteringsværdien gælder i møblerede rum.

2) Projekteringsværdien gælder for den enkelte installation.

3) Der opstilles relevante projektkrav, der kan sikre tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.