Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til hospitaler, lægehuse og klinikker

Fold alle ud

Tabel 6.1 indeholder forslag til projekteringsværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i hospitaler svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”.

Hospitaler – Tabel 6.1 Lydisolation – Forslag til projekteringsværdier 
Luftlydisolation 1) - Vandret  R’w 

Mellem sengestuer
Mellem toilet/bad og tilstødende sengestuer
Mellem sengestuer og andre rum (uden dørforbindelse)

Mellem skyllerum og andre rum

48 dB 
Mellem sengestuer og toilet/bad, der anvendes af mere end én patient  ≥ 30 dB 
Mellem sengestuer og andre rum (med dørforbindelse)  ≥ 35 dB 
Mellem undersøgelsesrum, behandlingsrum, operationsstuer mv. og andre rum 1)  48 dB 
Mellem møderum og andre rum (uden dørforbindelse)  48 dB 
Mellem møderum og andre rum med folde- og mobilvægge  44 dB 
Mellem møderum og andre rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, glaspartier mv.)  ≥ 40 dB
Mellem rum med krav om fortrolighed og andre rum  ≥ 52 dB 
Fødestuer, teknikrum m.v.  ≥ 52 dB 
MR-scannerrum  Projektkrav 2) 
Auditorier og større møde- og videokonferencerum  Projektkrav 2) 
Mellem kontorer, møderum, sengestuer mv. mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed  ≥ 55 dB 3) 
Luftlydisolation 1) - Lodret  R’w 
Operationsstuer, fødestuer m.v.  ≥ 55 dB 
MR-scannerrum  Projektkrav 2) 
Mellem kontorer, møderum, sengestuer mv. mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed   
Etagedæk mellem andre rumtyper  ≥ 51 dB 
Trinlydniveau  L’n,w 
I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. fra gulve i andre rum 4)  58 dB 
I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. fra gulve i baderum, toiletter, balkoner  63 dB 
Auditorier og større møde- og videokonferencerum  Projektkrav 2) 
I kontorer, møderum, sengestuer mv. fra tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder  58 dB 3) 

Noter

1) Der kan til rum med ekstra store krav til fortrolighed være behov for en bedre lydisolation.

2) Der opstilles i det konkrete projekt lydkrav, der sikrer tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

3) I tilfælde af særligt generende støj i egen eller andres virksomhed opstilles relevante lydkrav, der sikrer tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

4) Fra alle omgivende gulve, dæk og trapper.