Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til daginstitutionsbygninger

Fold alle ud

Tabel 4.2 indeholder grænseværdier for trafikstøj i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218, og den supplerende vejledning fra Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 og 1/1997.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis er krævet overholdt for at opfylde Bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Daginstitutionsbygninger – Tabel 4.2 Støj indendørs fra trafik 
Lovgivning 4) 

Støjbelastning ude

Veje: Lden ≤ 58 dB

Jernbaner: Lden ≤ 64 dB 

Støjbelastning ude

Veje: 58 dB < Lden ≤ 68 dB

Jernbaner: Lden > 64dB 

Støjbelastning ude

Veje: Lden > 68 dB 

BR18 1)                      [4]

Lden ≤ 33 dB med lukkede vinduer 

Lden ≤ 33 dB med lukkede vinduer

Lden ≤ 33 dB med lukkede vinduer 

Supplerende vejledning

Planlovgivning - Veje                           [7] 

Ingen krav

Byfornyelse mv. 2)

Veje: Lden ≤ 46 dB  med åbne vinduer 3) 

Der bør ikke planlægges for støjfølsom anvendelse 5) 

Supplerende vejledning

Planlovgivning - Jernbaner                  [8] 

Ingen krav

Byfornyelse mv. 2)

Jernbaner: Lden ≤ 52 dB med åbne vinduer 3)

 

Noter

1)   Grænseværdien for Lden gældende for de enkelte trafikstøjkilder hver for sig.

2)   Byfornyelse, huludfyldning o.l. i eksisterende boligområder samt områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse.

3)   Specielle løsninger er nødvendige.

4)   Grænseværdierne gælder i møblerede opholdsrum.

5)   Lokale bestemmelser kan omfatte daginstitutionsbygninger ved en udendørs støjbelastning over 68 dB.