Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til daginstitutionsbygninger

Fold alle ud

Tabel 4.3 indeholder grænseværdier for støj fra tekniske installationer i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR2018’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218, og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 272 og Miljøstyrelsens orientering 9/1997.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Daginstitutionsbygninger – Tabel 4.3 Støj fra tekniske installationer 
Rumtype 
Støjkilde 2)
LAeq
I opholdsrum 1), a)    [4] 

Bygningens tekniske installationer

≤ 30 dB 

Supplerende vejledning     [3], [9]

a)  For tekniske installationer, der giver anledning til lavfrekvent støj i opholdsrum:

A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, LpA,LF  ≤ 25 dB.

Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, LpG ≤ 85 dB.

Noter

1)   Grænseværdien gælder i møblerede rum.

2)   Grænseværdien gælder for den enkelte installation.