Tabel 4.4 indeholder grænseværdier for efterklangstid og absorptionsareal i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser.

Lydbestemmelserne og den supplerende vejledning er gengivet fra SBi-anvisning 218.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Daginstitutionsbygninger – Tabel 4.4 Rumakustik 
Efterklangstid           [4] 
T 1), 3), a)
Frekvensområde
Opholdsrum  T ≤ 0,4 s  125-4000Hz 
Absorptionsareal     [4] 
A 2), 3), a)
 
Opholdsrum med lofthøjde større end 4 m og rumvolumen større end 300 m3  A ≥ 1,2 × gulvareal  125-4000Hz 

Supplerende vejledning     [4]

a) Fordeling af lydabsorbenter i rummet har betydning, se [4]. 

Noter

1)   Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. 
Ved 125 Hz kan den angivne maksimumsværdi dog tillægges 20 %.

2)   Minimumsværdien for absorptionsarealet gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. 
Ved 125 Hz kan den angivne minimumsværdi dog fratrækkes 20 %.

3)   Grænseværdierne gælder i møblerede rum.