Tabellerne i dette afsnit beskriver grænseværdierne for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptionsareal. Grænseværdierne er primært gengivet fra SBi-anvisning 218 om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger.

Daginstitutionsbygninger omfatter børneinstitutioner, skolefritidsordninger m.v.

Tabel 4.1 indeholder grænseværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Daginstitutionsbygninger – Tabel 4.1 Lydisolation 
Luftlydisolation      [4]  R’w

Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter samt mellem disse rum og øvrige rum

≥ 48 dB
Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter og øvrige rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør mv.)  ≥ 40 dB
Mellem opholdsrum samt mellem opholdsrum og øvrige rum  ≥ 40 dB 
Mellem opholdsrum med dørforbindelse samt mellem opholdsrum og øvrige rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør mv.)  ≥ 30 dB 
Mellem opholdsrum og tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre undervisnings- eller daginstitutioner  ≥ 60 dB 
Trinlydniveau      [4] 
Ln,w

I opholdsrum (fra gulve i overliggende rum) og i opholdsrum for stille aktiviteter (fra alle gulve)

≤ 58 dB 
I opholdsrum (fra gulve i rum på samme etage)  ≤ 63 dB 
I opholdsrum fra gulve og dæk i tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre undervisnings- eller daginstitutioner  ≤ 48 dB